Publicerad: 2013-04-10 08:00:00 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Förvärvar planprojekt i Bromma

Stockholm, 2013-04-10 08:00 CEST --  

ALM Equity förvärvar, villkorat av färdig detaljplan, fastigheten Stockholm Archimedes 1 i Bromma. Fastigheten omfattar ca 18 200 kvm kontor och lager. Syftet med förvärvet är att detaljplaneändra fastigheten till bostäder. Säljare är Brostaden som ägt fastigheten sedan 1996. Affären görs i bolagsform. ALM Equitys ägarandel är 100 %.

Målsättningen är att skapa 600 nya bostäder på fastigheten. På 3 minuter med tvärbanan når resenärer Sundbybergs centrum. Närområdena Mariehäll, Annedal och längs Bällstaån har redan genomgått en stor och uppskattad förändring från industri till ett mer blandat område för bostäder och service som utvecklats de senaste åren. Att utvecklingen går vidare i detta läge känns naturligt.

”Vi är sedan tidigare verksamma i både Bromma och Sundbyberg, två mycket attraktiva bostadslägen i Stockholm, och ser förvärvet som ett bra kompletteringsprojekt till pågående plan- och bostadsprojekt. I och med det perfekta kollektivtrafikläget passar området väl som förstagångsboende för unga vuxna som ska ta steget in på bostadsmarknaden” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se