Paskelbta: 2013-04-05 08:56:07 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninės valdybos siūlymas dėl dividendų

AB Vilkyškių pieninės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui už 2012 metus siūlo mokėti 0,21 LTL (0,0608 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai.

Remiantis dividendų politikos nuostatais, kurie buvo patvirtinti praėjusių metų visuotinio akcininkų susirinkimo, nustatytas dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas.

AB Vilkyškių pieninės valdyba, įvertinusi 2012 m. finansinius rezultatus ir 2013 m. verslo planus, siūlo skirti 2,508 tūkst.LTL (726 tūkst. EUR) dividendams arba 0,21 LTL (0,0608 EUR) vienai paprastai vardinei akcijai. Siūloma dividendų suma sudaro 33,2% nuo 2012 m. konsoliduoto grynojo pelno.

Galutinį sprendimą dėl mokamos dividendų sumos patvirtins visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2013 m. balandžio 26 d.

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         tel. 8-441-55102


Dividendu politika.pdf