Publicerad: 2013-04-02 16:24:28 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: utvecklar 180 bostäder i Enköping

Stockholm, 2013-04-02 16:24 CEST --  

 

ALM Equity har tidigare rapporterat förvärv av fastigheten Galgvreten 3:7 i Enköping av Akelius Fastigheter. Avtal skrevs i december 2012 och förvärvet var villkorat av fördjupad miljöundersökning. Fastigheten har nu tillträtts och ALM Equity påbörjar projekt Linbanan - cirka 180 bostäder om 7 500 kvm BOA. Huvuddelen av lägenheterna kommer vara anpassade för unga vuxna.

”Bostäderna byggs etappvis och vår förhoppning är att de första lägenheterna blir klara för inflytt hösten 2014” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se