Avaldatud: 2013-03-28 14:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 28.03.2013

28. märtsil 2013. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 30 311 346 häält so 74,42% häältest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. Tallinna Kaubamaja AS 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 30 310 746 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2012. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2012 on 287 840 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 467 800 tuhat eurot ning puhaskasum 20 870 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine.

Kinnitada 30 310 746 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2012. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 47 196 tuhat eurot
2012. aasta puhaskasum 20 870 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2012 68 066 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta 14 255 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 53 811 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 14.04.2013 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 15.04.2013 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel. 731 5000