Julkaistu: 2013-03-25 15:50:00 CET
Elisa
Yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2013 KLO 16.50

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2012 perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 28.3.2013 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2013.

 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7), ja hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Mika Salmi ja Mika Vehviläinen sekä uutena jäsenenä Jaakko Uotila.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. 

Osingon jako vaikuttaa sääntöjen mukaisesti Elisa Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että osingonjaon täsmäytyspäivänä optio-oikeus 2007C merkintähinta laskee 8,67 euroon.

ELISA OYJ
 

Vesa Sahivirta

Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

puh. 010 262 3036

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi