Offentliggjort: 2013-03-21 14:35:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 28, 2013 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2013
Med virkning fra 1. april 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt
forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. april 2013 – 30. juni
2013.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2013:     0,2139% p.a.


Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2013.pdf