Publicerad: 2013-03-15 09:47:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy etablerar lokal närvaro i Polen

Stockholm, 2013-03-15 09:47 CET -- Efter de positiva marknadsuppdateringarna från Spanien kan TrustBuddy stolt meddela att man nu officiellt även är etablerade i Polen. Partneravtal har tecknats med lokala partners, indrivnings- och inkassoverksamhet är på plats, scoreingmodellen för kreditvärdighet och ID-verifiering är även färdigt. Hemsidan kommer att öppna för kunder i Polen från och med april 2013. Utlåningskunder kan välja att låna ut i Polen från och med den 4 april 2013.

Lanseringen i Polen kommer att ske på samma sätt som tidigare lyckade lanseringar av TrustBuddy i andra länder, genom en försiktig lanseringsperiod med organisk tillväxt och begränsad marknadsföring innan man skalar upp verksamheten i linje med marknadens behov. Den försiktiga lanseringen kommer att påbörjas inom de närmaste veckorna med primärt marknadsföring på plats under Q2/3.  

Etableringen i Polen är en finansiell position och en strategisk position relaterad till våra huvudkonkurrenter. Polen har en stor marknadspotential, stort intresse från slutkonsumenterna på marknaden och de genomsnittliga kreditförlusterna och andra nyckelindikatorer är i linje med andra marknader som TrustBuddy har haft stora framgångar på.

Polen har nära 40 miljoner invånare och är det 6:e största landet befolkningsmässigt i EU. TrustBuddy estimerar målgruppen till ca. 5,4 miljoner människor, vilket är mer än dubbelt så stort som den skandinaviska marknaden.

TrustBuddy förväntar att verksamheten i Polen kommer att vara lönsam inom det första verksamhetsåret.  

En marknadsuppdatering av TrustBuddys lokala verksamhet i Polen kommer att släppas separat.

 

 

For additional information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

 

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.