Publicerad: 2013-03-14 13:58:56 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy marknadsuppdatering: TrustBuddy växer snabbare än väntat i Spanien.

Stockholm, 2013-03-14 13:58 CET -- Efter marknadsuppdateringen från januari om TrustBuddy’s spanska kontor rapporteras nu en starkare tillväxt än väntat i Spanien.

Spanien har mottagit TrustBuddy’s tjänst på ett mer positivt sätt än tidigare marknader. Det har ännu inte genomförts någon marknadsföring i landet och kunderna har enbart kommit i kontakt med företaget genom word-of-mouth kunskap. Ändå har registreringen av nya kunder slagit även de mest optimistiska uppskattningarna. Detta har skett innan slutdatumet för den försiktiga lanseringsperioden. För de skandinaviska marknaderna tog det TrustBuddy ett år att nå 100 nya kunder per dag. I Spanien har antalet nya kunder per vecka passerar 500, vilket är mer än dubbelt så mycket som beräknats utifrån best-case scenarion.

TrustBuddys högre ledning har tillbringat mycket tid i Spanien för att se till att den stora tillväxten inte överbelastade systemen samtidigt som det uppgraderats för att klara ytterligare volym och så långt har insatserna varit framgångsrika. Utlåningsvolymen per kund är lägre än på de skandinaviska marknaderna vilket skapar en bättre lönsamhet per emitterat lån i Euro till TrustBuddy samtidigt som det belastar lån-finansieringsreserverna mindre. Inlåningsutvecklingen på den spanska marknaden är något släpande i förhållande till tillväxten av utlåningsvolymen, precis som på tidigare marknadslansering. Detta är i linje med förväntningarna men fortfarande på en högre nivå än tidigare marknadslanseringar i länder där TrustBuddy nu verkar.

Tillväxten har kommit som en positiv överraskning för TrustBuddy då Spanien blivit vår mest framgångsrika marknadslansering hittills utan att marknadsföra produkterna. Vi förväntar oss att se en ännu starkare tillväxt när produkterna börjar marknadsföras över hela landet. Den lokala verksamheten utvidgas ytterligare för att kunna hantera den blomstrande tillväxten. Marknadsföring kommer att inledas när organisationen känner sig trygg i att hantera en ännu starkare tillväxt, vilken företaget räknar med kommer att fortsätta öka.

 

 

For additional information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

 

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.