Paskelbta: 2013-03-04 11:52:35 CET
AB "Ūkio bankas"
Kita informacija

Informacija AB „Invalda“ akcijų turėtojams, kurių vertybinių popierių sąskaitos yra AB Ūkio banke

Vilnius, Lietuva, 2013-03-04 11:52 CET -- Akcinė bendrovė Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, adresas Maironio g. 25, Kaunas.

Siekiant sudaryti galimybę AB Ūkio banko klientams dalyvauti AB „Invalda“ paskelbtame oficialiame siūlyme pirkti savo akcijas, AB Ūkio banko laikinasis administratorius pasirašė sutartį su AB Šiaulių banku dėl klientų, turinčių Ūkio banko investicinių paslaugų teikimo sutartis, AB „Invalda“ paprastųjų vardinių akcijų likučių perkėlimo į AB Šiaulių banką.

Visi klientų AB „Invalda“ PVA likučiai, saugoti AB Ūkio banke, 2013-03-04 perkeliami į AB Šiaulių banko apskaitą (LCVPD dalyvio kodas 982). Klientai, pageidaujantys per oficialų siūlymą parduoti savo akcijas, turi kreiptis į AB Šiaulių banko filialus ir pasirašyti atitinkamus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad remiantis AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ priimtu sprendimu, siekiant išlaikyti Lietuvos finansų rinkos vientisumą, visų AB Ūkio banko klientų pavedimai, kurie buvo pilnai arba dalinai įvykdyti iki šio banko narystės sustabdymo NASDAQ OMX Vilnius,  nebuvo anuliuoti ir atsiskaitymas už juos buvo įvykdytas 2013-02-15.

Dėl visų kitų klientų vertybinių popierių, kurie buvo apskaitomi AB Ūkio banke, informacija bus pateikta artimiausiu metu. Dedamos visos pastangos, kad klientai kuo greičiau galėtų disponuoti savo vertybiniais popieriais.

Papildomą informaciją teikia: AB Šiaulių banko VP prekybos ir VP apskaitos skyriai, tel. (8-41) 595608, 500709, 595654, 595652, 500704 ir AB Ūkio banko Finansų maklerio departamentas, tel. (8-37) 301 433, 301 385.

Informacija nekonfidenciali

Papildomą informaciją teikia AB Ūkio bankas Finansų maklerio departamento direktorė Rūta Kalašinskaitė-Kiškienė, tel. (+370 37) 30 1432.

 

Laikinasis administratorius
Adomas Ąžuolas Audickas