Avaldatud: 2013-03-01 15:42:52 CET
Arco Vara
Börsiteade

Arco Investeeringute AS võõrandas tütarettevõtte OÜ Pärnu Turg

Arco Investeeringute AS (100% Arco Vara AS-i tütarettevõte) võõrandas 100%-se osaluse tütarettevõttes OÜ Pärnu Turg ettevõttele Bellvory Turg OÜ.

Vastavalt lepingule pooled tehingu hinda ei avalikusta.

10.01.2013 läbiviidud ümberhindluse tulemusena suurendati seisuga 31.12.2012 Pärnu Turu kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtust bilansis. Vaatamata õiglase väärtuse üleshindlusele ja tehingukuludele teenis kontsern ettevõtte müügist kasumit.

Tehingu tulemusel sai kontsern 87 tuhat eurot kasumit, kontserni varad vähenesid 2 067 tuhande euro ja laenukohustused 772 tuhande euro võrra. Kontserni aastane müügikäive väheneb tehingu tagajärjel vähemalt 300 tuhande euro võrra.

Tehingust saadud vaba rahavoogu kasutatakse osaliselt kontserni finantsseisundi tugevdamiseks ja suuremas osas edasiseks arendustegevuseks.

OÜ-le Pärnu Turg kuulub ligi 7 700 m2 pinnal asuv suurim ja vanim turg Pärnu linnas. Turg koosneb 2003. aastal valminud turuhoonest ja katusealusega väliturust. Ettevõte tegeleb talle kuuluvate pindade väljarentimisega kauplejatele müügitegevuseks, turu tegevuse korraldamise ning hoonete ning territooriumi haldusega.

Bellvory Turg OÜ kuulub 100% ulatuses Bellvory Management OÜ-le, mis omakord kuulub Olga Dubovitskayale.

 

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503
egert.paulberg@arcovara.ee
http://www.arcorealestate.com