Publicerad: 2013-02-28 14:28:10 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy P2P verksamhet slår alla mål och rapporterar 260 MSEK i utlånat belopp samt 38,4 MSEK i nettoomsättning för 2012.

TrustBuddy´s finansiella siffror för 2012 presenterades idag kl. 10:30, och företaget redovisar en svindlande ökning av utlånade medel. Utlånat beloppet har stigit från 52,5 MSEK 2011, till 260,5 MSEK under 2012, en ökning motsvarande 400 %. Nettoomsättningen ökade med nära 500 % från 6,6 miljoner för 2011, till 38,4 MSEK under 2012. Bolaget presenterar även ökad lönsamhet, där resultatet EBITDA för P2P-platformen, ökade från 0,8 MSEK för 2011, till 8,6 MSEK för 2012.

Ökningen sker trots stora startkostnader på nya marknader och stora investeringar i samband med processen och tillståndsansökan hos den svenska Finansinspektionen ("FI") om att bli kreditmarknadsbolag.

Långivarna i P2P-plattformen har även i år erhållit god avkastning och ränteintäkter. Snitträntan för TrustBuddy´s långivare i plattformen stannade vid mycket goda 16,1% per år efter kreditförluster.

TrustBuddy upplever en fortsatt stark tillväxt, och har tidigare uppmärksammat marknaden om att flera viktiga lanseringar kommer att ske under 2013. Detta gäller fortsatt och de två första av de nya lanseringarna kommer att publiceras i mars 2013.

För övriga finansiella detaljer hänvisas till Q4 + 2012 preliminär rapport, som publicerades tidigare idag.

For additional information, please contact:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande 2012-02-28_swe.pdf