Paskelbta: 2013-02-28 08:51:18 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2012 m. dvylikos mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

 AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2012 metų pajamos buvo 295,7 mln. LTL (85,6 mln. EUR), arba 2% didesnės 2011 metais. Konsoliduotas 2012 metų pelnas – 7,7 mln.LTL (2,2 mln.EUR), per 2011 metus įmonių grupė uždirbo 10,6 mln.LTL (3,1 mln.EUR).

 AB Vilkyškių pieninės 2012 m. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. 2012 m. dvylikos mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti ir dinaminiu formatu:

2012 m. dvylikos mėnesių rezultatai

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2012 m. 12 men. tarpiniu konsoliduotu ataskaitu rinkinys.pdf
2012 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf