Publicerad: 2013-02-28 10:24:59 CET
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-december 2012

TrustBuddy International AB 
Sammanfattning januari – december 2012 

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG, OKTOBER - DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 (3,3) Mkr 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,0 (1,8) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,7 (-3,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,9 (-3,1) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till -4,9 (-4,6) Mkr 

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG, JANUARI – DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,4 (6,3) Mkr 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,7 (-0,4) Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,3 (-5,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till 8,7 (-9,8) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

TrustBuddy AB
Sammanfattning januari – december 2012

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm. Nedan redovisade siffror, avser enbart den rörelsedrivande operativa verksamheten i TrustBuddy AB.

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG, OKTOBER – DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till: 14,7 (2,9) Mkr 
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till  2,2 (1,6) Mkr 

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG, JANUARI – DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till: 38,4 (6,6) Mkr 
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till  8,6 (0,8) Mkr 

VOLYM OCH ANTAL

 • Totalt antal lån i fjärde kvartalet: 25 110 st (+36,1% jämfört föregående kvartal)
 • Totalt utlånat belopp i fjärde kvartalet: 94,0 Mkr (+26,6% jämfört föregående kvartal)
 • Totalt antal lån i hela perioden, januari - december: 57 194 st
 • Totalt utlånat belopp hela perioden, januari - december: 260,5 Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående period)

Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF.

 

For additional information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,
investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (pub)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Kvartalsrapport_Q4_2012_swe.pdf