Julkaistu: 2013-02-21 14:00:02 CET
YIT
Pörssitiedote

YIT:n hallitus on hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman

Helsinki, Finland, 2013-02-21 14:00 CET --

YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2013 klo 15.00

 

YIT:n hallitus on hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman

YIT Oyj:n (”YIT”) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan YIT jakautuu siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Caverion Oyj (”Caverion”). YIT:n rakentamispalvelut -liiketoiminta jää YIT:lle.

Jakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt jakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013, minkä jälkeen Caverionin osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Kaupankäynti Caverionin osakkeilla on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Tämän tiedotteen liitteenä oleva jakautumissuunnitelma sisältää YIT:n hallituksen ehdotukset 17.6.2013 suunnitelluksi pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle muun muassa Caverionin yhtiöjärjestyksestä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintamenettelystä, jakautumisvastikkeesta YIT:n osakkeenomistajille sekä YIT:n varojen ja velkojen jakamisesta Caverionille.

Jakautumissuunnitelman mukaan YIT:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä.

Jakautumisen vaikutus YIT:n ja syntyvän Caverionin erillistaseisiin määrittyy jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän tilanteen mukaan. Jakautumissuunnitelman mukaisia YIT:n varojen ja velkojen jakamisen vaikutuksia YIT:n ja Caverionin emoyhtiöiden taseisiin on kuvattu jakautumissuunnitelmassa ja sen liitteessä.

Jakautuminen edellyttää YIT:n rahoittajien suostumusta ja rahoituksen uudelleenjärjestelyä. YIT on neuvotellut keskeisten pankkiensa kanssa ja riittävä rahoitus sekä luotto- ja takauslimiitit on varmistettu jakautumisessa eriytyville liiketoiminnoille. Pohjoismaisten pankkien kanssa on sovittu uusista rahoitusjärjestelyistä Caverionille. Tällaisia ovat 140 milj. euron pitkäaikainen lainasopimus, 60 milj. euron pitkäaikainen luottolimiittisopimus ja enintään 67 milj. euron siltarahoitussopimus. YIT jatkaa neuvotteluja rahoittajiensa kanssa järjestelyjen loppuunsaattamiseksi.

YIT:n liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ja yritystodistukset jäävät jakautumisessa YIT:lle.

Mikäli jakautuminen olisi toteutettu jakautumissuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti 31.12.2012 ottaen huomioon jakautumissuunnitelmassa esitetyt oikaisut, Caverion-konsernin korollisen nettovelan määrä olisi ollut arviolta noin 184 miljoonaa euroa ja YIT-konsernin arviolta noin 657 miljoonaa euroa.

Jakautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot esitetään jakautumisesitteessä, joka julkistetaan arviolta kesäkuun alussa 2013.

YIT:n taloudellisena neuvonantajana ja jakautumisen pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj. Oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Helsinki, 21.2.2013

 

YIT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 042 2403,  jonne.heino@yit.fi

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi

 

LIITTEET

Jakautumissuunnitelma liitteineen lukuun ottamatta liitteitä 2 ja 4 (YIT:n tilinpäätös 31.12.2012 sekä selvitys YIT:n yrityskiinnityksistä)

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

 


Jakautumissuunnitelma+liitteet_1-3-5.pdf