Avaldatud: 2013-02-15 16:29:33 CET
Silvano Fashion Group
Olulise osaluse muutus

Olulise osaluse muutus

Tallinn, 2013-02-15 16:29 CET --  

15. veebruaril 2013.a teavitas Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), kes esindab enda hallatavaid fonde, Silvano Fashion Group (SFG) juhatust talle kuuluvate häälte arvu vähenemisest SFG-s 4,86%-ni.

Vähenemine toimus 07. veebruaril 2013.a. toimunud 100 000 aktsia müügitehingu tulemusena.

Enne müügitehingut kuulus PPIM hallatavatele investeerimisfondidele kokku 2 013 473 aktsiat, mis moodustasid kokku 5,11% ettevõtte aktsiakapitalist ning üldkoosolekul hääletama õigustatud häältest.

Peale nimetatud tehingut kuulub PPIM hallatavatele investeerimisfondidele kokku 1 913 473 SFG aktsiat, mis moodustavad kokku 4,86% ettevõtte aktsiakapitalist ning üldkoosolekul hääletama õigustatud häältest.

Teavitamiskohustus tuleneb Eesti väärtpaberituru seaduse paragrahvist 185 ning Poola väärtpaberite avaliku pakkumise seaduse ning kaasnevate tingimuste paragrahvi 69, lg. 1, alalõigust 2 ning seonduvalt paragrahvi 87 lg. 1 alalõik 3, märge b) tingimustest.

 

Märt Meerits

Juhatuse liige

AS Silvano Fashion Group

info@silvanofashion.com

00 372 6845 000