Julkaistu: 2013-02-14 08:00:02 CET
SSH Communications Security Oyj
Tilinpäätöstiedote

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 – 31.12.2012

Helsinki, Suomi, 2013-02-14 08:00 CET --  

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 – 31.12.2012

YHTEENVETO

SSH Communications Security saavutti ennätystulokseen. Myynti kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 81%, koko vuonna 48%, liikevoitto oli 9%, kassavirta oli positiivinen ja oman pääoman tuotto 31%.

Loka-joulukuu

- Liikevaihto nousi 3,6 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +81,3 prosenttia (2,0 miljoonaa euroa 10-12/2011).
- Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa), raportointijaksolla ei ollut kertaluonteisia eriä (0,0 miljoonaa euroa), voitto 0,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,00 euroa).

Tammi-joulukuu

- Liikevaihto nousi 11,9 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +47,9 prosenttia (8,1 miljoonaa euroa 1-12/2011).
- Liikevoitto nousi 1,1 miljoonaan euroon (-2,0 miljoonaa euroa) sisältäen kertaluonteisia eriä -0,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa), voitto 1,1 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos 0,04 euroa (-0,07 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta positiivinen 1,3 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa), kokonaisrahavirta positiivinen 4,2 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste parani huomattavasti ollen 70,0 % (36,2 %) ja likvidit varat vahvistuivat 6,6 miljoonaan euroon (2,4 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT          
milj. Euroa 10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos %
           
Liikevaihto 3,6 2,0 11,9 8,1 47,9
Liikevoitto/-tappio 0,3 -0,0 1,1 -2,0 154,5
   % liikevaihdosta 7,8 -0,6 9,1 -25,3  
Tulos ennen veroja 0,3 -0,0 1,1 -2,2 151,3
Tilikauden tulos 0,3 -0,1 1,1 -2,2 151,0
           
Oman pääoman tuotto, % 13,0   30,9 -110,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,3   28,1 -99,6  
Likvidit varat     6,6 2,4 169,6
Nettovelkaantumisaste, %     -105,2 -230,0  
Omavaraisuusaste, %     70,0 36,2  
           
Tulos/osake, euroa 0,01 -0,00 0,04 -0,07 152,5
Oma pääoma/osake, euroa 0,20 0,03 0,20 0,03 583,6


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön liikevaihto kasvoi 81 % neljännellä vuosineljänneksellä ja sen tulos on ollut voitollinen neljä vuosineljännestä peräkkäin.  Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevoittoa rasitti panostus kasvuun, erityisesti toiminnan laajentamiseen USA:ssa, mutta siitä huolimatta kannattavuus oli tyydyttävä 7,8 %.  Koko vuoden liikevoittoprosentti oli 9,1 %.

Yhtiö solmi 2M€ kaupan Universal SSH Key Manager –tuotteesta syyskuussa yhden maailman kymmenesetä suurimmasta pankista kanssa ja on menestyksekkäästi saattanut loppuun ensimmäisen vaiheen projektista  SSH-avainten hallinoimiseksi.  Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö solmi lisää kauppoja Universal SSH Key Manager -tuotteesta sekä merkittäviä SSH client/server -kauppoja kahden USA:n kymmenestä suurimmasta vakuutuslaitoksesta kanssa.

Markkinoilla on paljon kiinnostusta myös SSH client ja server -tuotteisiin sekä uuteen CryptoAuditor-tuotteeseen, joka hallinnoi ja valvoo salattuja yhteyksiä ja tiedonsiirtoa.

Yhtiö haki uusia patentteja joulukuussa sekä USA:sta että kansainvälisesti SSH-avaintenhallinnan ja automaattisen yhteydenhallinnan alueilta; useimpien hakemusten etuoikeuspäivä on vuodelta 2011.  Tammikuussa yhtiö haki uusille tuotteilleen kuutta uutta patenttia,joiden etuoikeuspäivät ovat  vuodelta 2011 tai tammikuulta 2012.

Varmistaakseen kasvumahdollisuutensa sekä parantaakseen kykyään puolustaa patenttejaan, yhtiö hankki joulukuussa 4 M€ lisää pääomaa. Myös operativiinen kassavirta oli positiivinen sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuonna.

SSH-protokollaa käytetään toimintojen automatisointiin laajoissa IT-ympäristöissä.  On ilmennyt, että useimmat organisaatiot eivät ole hallinneet SSH-avaimia asianmukaisesti.  Hallitsemattomina nämä avaimet voivat tarjota mahdollisuuden viruksille levitä yhtiön palvelininfrastruktuuriin sekä mahdollistaa epärehellisten IT-ylläpitäjien avata itselleen takaportteja tuotantopalvelimiin ohittaen normaalit valvonta- ja kontrollimekanismit ylläpitokäytölle.  Monet suuret organisaatiot eivät vaikuta noudattavan Sarbanes-Oxley-, PCI-, FISMA- ja/tai HIPAA-tietoturvastandardeja, koska ne eivät asianmukaisesti kontrolloi avaimiin perustuvaa pääsyä palvelimiinsa eivätkä varmista pääsyn loppumista työsuhteen päättyessä tai työntekijän vaihtaessa toisiin tehtäviin. 

Universal SSH Key Manager -tuote auttaa organisaatioita ratkaisemaan SSH- ja OpenSSH-avainten hallintaan liittyvät ongelmansa.  SSH Communications Security Oyj:n avaintenhallintaratkaisuja käyttävät useat maailman suurimmat pankit, vähittäiskauppaketjut, logistiikkayhtiöt sekä viranomaiset. Ratkaisu automatisoi uusien avainten luomisen ja asentamisen, käyttämättömien avainten poistamisen, avainten vaihtamisen ja estää luvattomien takaporttien luomisen.  Tämä tuo asiakkaalle merkittäviä kustannussäästöjä, parantaa tietoturvaa sekä mahdollistaa tietoturvavaatimusten täyttämisen.

Yhtiön uusi CryptoAuditor-ratkaisu mahdollistaa salattujen SSH- ja RDP- (Windows Remote Desktop) -protokollia käyttävien verkkoyhteyksien nauhoittamisen ja datan luvattoman poisvuotamisen (DLP) estämisen auttaen etäylläpidon ja SFTP-tiedostonsiirtojen valvonnassa.  Tuote on synergistinen yhtiön avaintenhallintastrategian kanssa.

Lähitulevaisuudessa yhtiö investoi voimakkaasti kasvuun.  Tällä on negatiivinen vaikutus kannattavuuteen lyhyellä tähtäimellä, mutta se auttaa yhtiötä kasvattamaan markkinaosuuttaan SSH-avainten hallinnassa, missä yhtiö on teknologiassa selvästi edellä kilpailijoitaan. Yhtiö investoi myös voimakkaasti tuotekehitykseen ja patentointiin.

Tatu Ylönen
Toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

SSH Communications Security arvio koko vuoden liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna johtuen kasvavasta kysynnästä yhtiön tuotteisiin ja palveluihin.Yhtiö panostaa jatkossakin voimakkaasti tuotteisiin, myyntiin ja markkinointiin, joka vaikuttaa kannattavuuteen ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Yhtiö arvioi koko vuoden 2013 olevan voitollinen.

Tuotot patenteista sekä  odotettua parempi kysyntä voivat kasvattaa liikevaihtoa odotetusta. Isoimmat riskit ovat viiveet tuotekehityksessä ja uusien kauppojen ajoituksessa, kilpailutilanne ja yleinen taloudellinen kehitys.

LIIKEVAIHTO

Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 3,6 miljoona euroa (2,0 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto nousi loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +81,3 prosenttia.

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 11,9 miljoona euroa (8,1 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto nousi tammi-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna +47,9 prosenttia.

Hyvä liikevaihdon kasvu johtui kysynnästä koko tuotevalikoimassa mukaanlukien liikevaihdon lähes kolminkertaistuminen vahvan tunnistamiseen liittyvillä tuotteilla sekä uudet tuotteet ja niiden ohessa myytävä palvelu.

Tarkastelujakson aikana SSH Communications Securityn liikevaihdosta 50,6 prosenttia (59,7 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 36,1 prosenttia (24,3 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 13,2 prosenttia (16,0 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta. Tarkastelujakson aikana liikevaihto kasvoi kaikilla näillä alueilla edelliseen vuoteen verrattuna.

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO          
milj. euroa 10-12/ 2012 10-12/ 2011 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos %
           
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA          
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,8 1,1 6,0 4,8 25,4
  Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,6 1,3 22,3
  Eurooppa, Lähi-Itä ja
Afrikka
1,5 0,4 4,3 1,9 120,2
  Yhteensä 3,6 2,0 11,9 8,1 47,9
           
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN          
  Lisenssimyynti 1,4 0,7 5,0 2,8 78,6
 Konsultointipalvelut 0,6   0,6    
  Ylläpito 1,6 1,3 6,3 5,3 18,9
  Yhteensä 3,6 2,0 11,9 8,1 47,9

 

SSH Communication Security laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin kurssi suhteessa euroon vahvistui keskimäärin 4,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2011. Vertailukelpoisin valuutoin 2012 raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 42,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2011.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka-joulukuun liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa) sisältäen kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Voitto oli 0,3 miljoona euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Tammi-joulukuun liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Voitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa).

Kertaluonteiset erät katsauskaudella olivat -0,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa) johtuen toimitilojen muutosta Helsingissä, yhtiölle aiheutuneista kustannuksista yhtiön osakkeista tehdystä ostotarjouksesta sekä henkilöstöön liittyvistä järjestelyistä.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka-joulukuussa -1,8 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-joulukuussa -5,9 milj. euroa (-5,4 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,7 milj. euroa (-2,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,4 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa).

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema vahvistui huomattavasti. Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 12,5 miljoonaa euroa (31.12.2011 6,4 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 6,6 miljoonaa euroa (31.12.2011 2,4 miljoonaa euroa) eli 52,9 prosenttia taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -105,2 prosenttia (31.12.2011 -230,0 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.12.2012 oli 70,0 prosenttia (31.12.2011 36,2 prosenttia). Tasettta vahvistaa joulukuussa toteutettu hybridilaina kuten tiedotettu 21.12.2012.

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa (0,7 miljoona euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa talletusten koroista sekä valuuttakurssituotoista ja -tappioista. Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä +0,0 miljoona euroa, kun ne edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat -0,1 miljoona euroa.

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli 4,1 miljoona euroa (2,5 miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat kasvoivat tarkastelujaksolla 4,2 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat loka-joulukuussa -0,7 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa), mikä vastasi 19,4 prosenttia liikevaihdosta (25,2 prosenttia). Loka-joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Yhtiön tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-joulukuussa -2,7 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa), mikä vastasi 22,7 prosenttia liikevaihdosta (31,3 prosenttia).

Yhtiö on jatkanut raportointikaudella tuotekehityskulujen aktivointia liittyen Universal SSH Key Manager ja Crypto Auditor –tuotteisiin IAS 38 standardin mukaisesti. Tammi-joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Yhtiön henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 70. Henkilöstömäärä nousi 18 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+35 prosenttia). Henkilöstö kasvoi 11 edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Henkilöstöstä  41 prosenttia työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 46 prosenttia tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, sekä 13 prosenttia hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiökokouksessa 28.3.2012 valittiin SSH Communications Securityn hallituksen jäseniksi Päivi Hautamäki, Sami Ahvenniemi ja Tatu Ylönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Hautamäki.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli 6 366 775 kpl (3 202 446 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 0,90 euroa ja alin 0,30 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 0,50 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (28.12.2012) noteeraus 0,76 euroa.

Kuten tiedotettu 4.5.2012 Tatu Ylösen kokonaan omistaman Clausal Computing Oy hankki ostotarjouksella noin 10,3 prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuomista äänistä.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on 57,7 prosenttia yhtiöstä, Assetman Oy:n 13,0 prosenttia ja SSH Management Investment Oy:n 4,7 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

SSH Management Investment Oy yhdistellään konsernitilinpäätökseen osakassopimuksen perusteella.

Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2012 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 922 529 euroa ja se jakaantui 30 750 983 osakkeeseen. Tarkastelujaksolla osakepääoma kasvoi 4 475 osakkeella ja 134,25 eurolla optiomerkinnöistä, sekä 197 300 osakkeella ja 5 919 eurolla henkilöstöosakeannin merkinnöillä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 5 500 000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. Kuten tiedotettiin 27.7.2012, yhtiön hallitus päätti enimillään 2 000 000 option optio-ohjelmasta. Yhtiön hallitus päätti 4.12.2012 henkilöstöosakeannista, jossa merkittiin 197 300 osaketta ja osakepääoma kasvoi 5 919 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN ESITYS VOITOSTA JA VAROJEN JAOSTA

SSH Communications Securityn hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2013 esittämään, että osinkoa tai pääoman palautusta ei jaeta. Tilikauden voitto esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan voitto/tappio tilille.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Isoimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa. Isoimmat riskit:
- makrotalousympäristön jatkuva epävarmuus;
- uusiin vielä kehitteillä oleviin tuotteisiin liittyvä tuotekehitys-panostuksen määrä, uusien tuotteiden toimitusten ja myynnin käynnistäminen sekä kysyntä;
- tuote- ja patenttiportfolion kilpailukyky
- mahdolliset oikeudenkäyntikulut, erityisesti USA:n markkinoilla
-  teollisuuden kilpailutilanne
-  organisatioon kyky muuttaa toimintaa liiketoiminnan kasvaessa
-  suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2013 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia.
Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtajan Tatu Ylösen kokonaan omistama yhtiö Clausal Computing Oy on vuonna 2012 toimittanut SSH Communications Security Oyj:lle lähinnä tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteensä 0,4 miljoonan euron arvosta. Kuten tiedotettu 21.12.2012, Tatu Ylönen merkitsi liikkeelle lasketun hybridilainan. Katsauskauden aikana ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia.

Yhtiön toimitusjohtajan Tatu Ylösen palkkiojärjestely on yhtiön 2012 vuosikertomuksessa kerrotun mukainen.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden jälkeisiä tapahtumia.

RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote on IAS 34:n mukainen. Tilinpäätöksessä on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä sekä lisäksi vuonna 2012 voimaan tulleita IAS/IFRS –standardimuutoksia. Näillä muutoksilla ei ole ollut oleellisia merkitystä osavuosikatsaukseen. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAULUKOT

LYHYT LAAJA TULOSLASKELMA        
milj. Euroa 10-12
/2012
10-12
/2011
1-12
/2012
1-12
/2011
           
  Liikevaihto   3,6 2,0 11,9 8,1
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,5 -0,0 -0,9 -0,1
  Bruttokate 3,1 1,9 11,0 7,9
  Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
           
  Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,8 -1,3 -5,9 -5,4
  Tuotekehityskulut -0,7 -0,5 -2,7 -2,5
  Hallinnon kulut -0,4 -0,3 -1,4 -2,0
           
  Liikevoitto/-tappio 0,3 -0,0 1,1 -2,0
           
  Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 -0,1
           
  Voitto/tappio ennen veroja 0,3 -0,0 1,1 -2,2
  Verot -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
           
  Tilikauden voitto/tappio 0,3 -0,1 1,1 -2,2
  Määräysvallattomien osuus -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
           
  Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:        
  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 -0,1 -0,1 0,1
           
  Tilikauden laaja tulos yhteensä  0,2 -0,1 1,0 -2,1
           

 

  Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille 0,2 -0,1 1,0 -2,1
  Määräysvallattomien osuus -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
           
  TULOS/OSAKE        
  Tulos/osake, euroa  0,01 -0,00 0,04 -0,07
  Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,01 -0,00 0,04 -0,07

 

 

TASE    
milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011
       
  VARAT    
       
  Pitkäaikaiset varat    
    Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
    Aineettomat hyödykkeet 2,1 1,3
    Sijoitukset 0,0 0,0
  Pitkäaikaiset varat yhteensä  2,2 1,5
       
  Lyhytaikaiset varat    
    Myynti- ja muut saamiset 3,7 2,4
    Rahavarat 6,6 2,4
  Lyhytaikaiset varat yhteensä 10,3 4,9
       
  Varat yhteensä 12,5 6,4
       
  OMA PÄÄOMA JA VELAT    
       
  Oma pääoma    
    Emoyhtiön omistajille kuuluva     
  oma pääoma
6,0 0,8
    Määräysvallattomien omistajien
  osuus
0,2 0,2
  Oma pääoma yhteensä 6,3 1,1
       
  Pitkäaikaiset velat    
    Varaukset 0,1 0,1
    Rahoitusvelat 0,0 0,0
  Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1
       
  Lyhytaikaiset velat 6,1 5,2
       
  Velat yhteensä 6,3 5,3
       
  Oma pääoma ja velat yhteensä 12,5 6,4
       

 

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa 1-12/2012 1-12/2011
       
  Liiketoiminnan rahavirta 1,3 -0,8
  Investointien rahavirta -1,2 -0,7
  Rahoituksen rahavirta 4,1 2,5
       
  Rahavarojen muutos 4,2 0,9
       
  Rahavarat katsauskauden alussa 2,4 1,5
  Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0
  Rahavarat katsauskauden lopussa 6,6 2,4

 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                
milj. euroa Osake-
pääoma
Arvon-muutos- rahastot Muu rahasto
 
Muunto-ero Omat
osakkeet rahasto
 
Määräysval-latomien omistajien osuus Voitto-varat ja vapaat rahastot Yht.
Oma pääoma 1.1.2011 0,9 0,1 0,1 -1,3 -1,0 0,3 4,0 3,2
                 
Muutos        0,1  0,1       0,2
Nettovoitto             -2,1 -2,1
                 
Oma pääoma  31.12.2011 0,9 0,1 0,2 -1,2 -1,0 0,2 1,9 1,1
                 
Muutos 0,0 0,1 4,0 -0,1   -0,0   4,0
Nettovoitto             1,1 1,1
                 
Oma pääoma 31.12.2012 0,9 0,2 4,1 -1,3 -1,0 0,2 3,1 6,3
                 

 

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN        
milj. euroa 10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
         
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,8 1,1 6,0 4,8
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,6 1,3
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,5 0,4 4,3 1,9
SSH-konserni 3,6 2,0 11,9 8,1

 

 

BRUTTOKATE SEGMENTEITTÄIN        
milj. euroa 10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
         
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 1,1 5,9 4,8
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,4 1,6 1,3
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,9 0,4 3,5 1,8
SSH-konserni 3,1 1,9 11,0 7,9

 

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN        
milj. euroa 10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
         
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,6 0,3 2,4 2,0
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,1 0,3 0,8 0,8
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,1 0,4 3,3 1,0
SSH -konsernin yhteiset kulut* -1,4 -1,0 -5,4 -5,8
SSH-konserni 0,3 -0,0 1,1 -2,0

 

* SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset sekä konsernihallinnon kustannukset.

 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    
milj. euroa 1-12/2012
 
1-12/2011
 
Liikevaihto 11,9 8,1
Liiketulos 1,1 -2,0
Liiketulos, % liikevaihdosta 9,1 -25,3
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja 1,5 -1,1
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % liikevaihdosta 12,8 -13,3
Tulos ennen veroja 1,1 -2,2
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 9,4 -27,0
Oman pääoman tuotto, % 30,9 -110,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,1 -99,6
Korolliset nettovelat -6,6 -2,5
Omavaraisuusaste, % 70,0 36,2
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -105,2 -230,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,2 0,8
osuus liikevaihdosta, % 10,0 9,9
Tutkimus- ja kehityskulut 2,7 2,5
osuus liikevaihdosta, % 22,7 31,3
Henkilöstö keskimäärin 61 61
Henkilöstö kauden lopussa 70 52

 

Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2011. Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      
  1-12/2012
 
1-12/2011
 
 
       
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) 0,04 -0,07  
Tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,04 -0,07  
Oma pääoma/osake, euroa 0,20 0,03  
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 30 552 30 549  
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 30 751 30 549  
Osakkeen kurssikehitys euroina      
  Keskikurssi 0,50 0,51  
  Alin 0,30 0,29  
  Ylin 0,90 0,89  
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,76 0,30  
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 23,4 9,2  
Osakevaihto, milj. kpl 6,6 2,3  
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 20,8 7,5  
Osakevaihto, Meur 3,2 1,2  
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 20,9 -  
Osakekohtainen osinko 0,0 0,00  
Osinko tuloksesta, % 0,0 0,00  
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0 0,00  
 
 
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
milj. Euroa 31.12.2012
 
31.12.2011
 
  Vuokravakuudet 0,1 0,1
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut    
   1 vuoden kuluessa  0,5 0,5
   1-5 vuoden kuluttua 0,1 0,4
             

 

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Security Oyj:n ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. Yhtiö ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. Yhtiön osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 25.4.2013.

 

Helsingissä 14.2.2013

SSH COMMUNICATION SECURITY OYJ

 

Hallitus

Tatu Ylönen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com