Paskelbta: 2013-02-13 11:51:37 CET
AB LESTO
Pranešimas apie esminį įvykį

AB LESTO informacija

AB LESTO praneša, kad 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas apriboti AB Ūkio banko veiklą, AB LESTO veiklos rezultatams įtakos neturės.

Pranešimas laikomas nekonfidencialiu.

         Edita Sirutienė, tel. (8 5) 251 4501