Paskelbta: 2013-02-13 07:14:49 CET
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl savų akcijų įsigijimo

Vilnius, Lietuva, 2013-02-13 07:14 CET -- AB „Invalda“, įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, valdyba,  vadovaudamasi 2012 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito (0,29 euro) nominalios vertės akcijas. Akcijas supirkti numatyta AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje per oficialaus siūlymo rinką. Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Akcijų supirkimo pradžia: 2013 m. vasario 19 d.
Akcijų supirkimo pabaiga 2013 m. kovo 5 d.
Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 5 180 214  vnt.
Akcijų supirkimo kaina: 8,287 lito (2,40 euro) už vieną akciją.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas
         Dalius Kaziūnas
         Tel. (8 5) 273 3278
         El. paštas: dalius@invalda.lt