Published: 2013-02-07 18:29:40 CET
Icelandair Group hf.
Reikningsskil

Rekstrarhagnaður ársins 2012 sá mesti frá upphafi

  • Hagnaður ársins fyrir skatta nam 57,4 milljónum USD og jókst um 28,9 milljónir USD á milli ára.
  • Tekjuaukning á milli ára var 14%.
  • EBITDA á fjórða ársfjórðungi nam 5,9 milljónum USD og jókst um 7,0 milljónir USD
    á milli ára.
  • Eiginfjárhlutfall 39% í árslok 2012 samanborið við 36% í árslok 2011.
  • Nettó vaxtaberandi skuldir lækka um 72,1 milljón USD og nema í lok árs 18,1 milljón USD.
  • Stjórn félagsins leggur til að arður að fjárhæð 1,5 milljarðar króna verði greiddur til hluthafa á árinu 2013.

 

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri:

„Rekstrarhagnaður Icelandair Group á árinu 2012 er sá mesti frá upphafi. Arðbær innri vöxtur einkenndi árið og rekstur stærstu rekstrareininga samstæðunnar gekk vel.  Hagnaður fyrir skatta nam 57,4 milljónum USD samanborið við 28,5 milljónir USD árið áður. Það er ljóst að skýr stefna félagsins með áherslu á kjarnastarfsemina ásamt miklum metnaði starfsfólks er að skila okkur þessum góða árangri.

Rekstur fjórða ársfjórðungs gekk ágætlega og nam EBITDA 5,9 milljónum USD og jókst á milli ára um 7,0 milljónir USD. Framboð í millilandaflugi var aukið um 26% miðað við fjórða ársfjórðung síðasta árs og fjöldi farþega jókst á sama tíma um 21%. Aukningin var mest á N-Atlantshafinu eins og verið hefur á árinu. Það var ánægjulegt að sjá að fjöldi ferðamanna til Íslands á okkar vegum jókst um tæp 24% á fjórðungnum, en slík aukning skiptir höfuðmáli fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi yfir vetrartímann. Það er í samræmi við stefnu okkar að draga enn frekar úr árstíðarsveiflu og byggja Ísland upp sem heilsársáfangastað.

Í lok árs 2012 er efnahagsreikningur fyrirtækisins sterkur og lausfjárstaðan góð. Eigið fé er 295,9 milljónir USD og eiginfjárhlutfall er 39%. Handbært fé og markaðsverðbréf hafa aukist um 26,1 milljón USD frá upphafi árs og nema 132,8 milljónum USD. Félagið er því vel í stakk búið til áframhaldandi arðbærs innri vaxtar.

Horfur í rekstri félagsins eru ágætar og gerir afkomuspá ráð fyrir að EBITDA muni nema 115-120 milljónum USD á árinu 2013.“

 

Frekari upplýsingar veita:

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, sími: 896-1455
Bogi Nils Bogason, framkvæmdastjóri fjármála Icelandair Group, sími: 665-8801 


Fréttatilkynning_Q4_2012.pdf
Financial Statement Icelandair Group hf 31 12 2012.pdf