Avaldatud: 2013-02-05 08:59:45 CET
Nordecon
Börsiteade

Vastus Arco Vara AS börsiteatele (04.02.2013) seoses Tivoli elamuarenduse lepingu lõpetamisega

Tallinn, Eesti, 2013-02-05 08:59 CET -- 4. veebruaril 2013 avaldas Arco Vara AS börsiteate, mille järgi olevat Arco Vara kontserni kuuluv Tivoli Arendus OÜ lõpetanud Nordecon ASiga sõlmitud töövõtulepingu projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks Tallinnas Narva mnt 67 maaüksusel (nn Tivoli elamuarendus) seoses Nordeconi poolse väidetava lepingurikkumisega. Nordecon AS on vastava lepingu sõlmimise kohta avalikustanud börsiteate 22. mail 2012 (https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=507185&messageId=622520).

Nordecon AS teatab, et Arco Vara AS poolt avaldatud info ei vasta tõele. Tivoli Arendus OÜ on küll saatnud Nordecon ASile töövõtulepingu ülesütlemise avalduse, kuid avaldusel pole õiguslikku alust, see rajaneb valedele väidetele ega ole seega kehtiv. Nordecon AS ei ole rikkunud Tivoli Arendus OÜga sõlmitud töövõtulepingut. Tegelikkuses on Tivoli Arendus OÜ sattunud majanduslikesse raskustesse, ei ole suutnud täita oma lepingulisi kohustusi Nordecon ASi ees (pole suutnud tagada ehitusloa saamist, mille tõttu kogu projekti teostamine kokkulepitud mahus ja ajagraafikus on takerdunud ning on muuhulgas korduvalt hilinenud seni tehtud töö eest esitatud arvete tasumisel) ning üritab nüüd vahendeid valimata endale koormavast lepingust vabaneda alusetuid ettekäändeid otsides. Nordecon AS kaalub töövõtulepingust taganemist ja tekitatud kahju ulatuses nõude esitamist Tivoli Arendus OÜ vastu.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2011. aasta konsolideeritud müügitulu oli 147,8 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com