Julkaistu: 2013-02-05 07:45:00 CET
YIT
Pörssitiedote

Korjaus suomenkieliseen pörssitiedotteeseen: YIT siirtyy uuteen strategiseen vaiheeseen ja on aloittanut yhtiön jakautumisvalmistelut

Helsinki, Finland, 2013-02-05 07:45 CET -- YIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE                                         5.2.2013 KLO 8.45

 

KORJAUS YIT OYJ:N SUOMENKIELISEEN PÖRSSITIEDOTTEESEEN KLO 8.05

Korjaus kohtaan: YIT:n suurimmat osakkeenomistajat (Structor S.A., Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Antti Herlin), jotka edustavat yhteensä noin 29 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa positiivisesti järjestelyyn.

Korjattu teksti: YIT:n suurimmat osakkeenomistajat (Structor S.A., Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), jotka edustavat yhteensä noin 28 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa positiivisesti järjestelyyn.

 

YIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE                                         5.2.2013 KLO 8.05

 


YIT siirtyy uuteen strategiseen vaiheeseen ja on aloittanut yhtiön jakautumisvalmistelut


YIT Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 4.2.2013 aloittaa valmistelut konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi kohti uutta strategista kasvuvaihetta. Tämän toteuttamiseksi rakentamispalvelut -liiketoiminta ja kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminta erotettaisiin erillisiin konserneihin. Liiketoimintojen jakaminen on ensisijaisesti suunniteltu tapahtuvan YIT Oyj:n osittaisjakautumisena.


”Rakentamispalveluiden ja kiinteistöteknisten palveluiden kehittäminen jatkossa omina, erillisinä konserneinaan mahdollistaa tehokkaamman itsenäisten strategioiden toteutuksen, fokusoidumman liiketoimintojen johtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä paremman asiakaspalvelun. Selkeämpi liiketoimintarakenne lisää potentiaalia omistaja-arvon kasvulle. Yhtiöiden kasvustrategiat ovat erilaiset ja uskomme, että erilliset yhtiöt ovat houkuttelevampia sijoituskohteita kuin nykyinen kokonaisuus”, toteaa Henrik Ehrnrooth, YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. 


Kiinteistötekniset palvelut Caverion Oyj-nimiseen yhtiöön


Alustavan suunnitelman mukaan YIT jatkaisi rakentamispalvelut-liiketoimintaa, johon kuuluisivat Suomen rakentamispalvelut sekä Kansainväliset rakentamispalvelut (toimialojen yhteenlaskettu raportoitu liikevaihto 1 929 milj. euroa vuonna 2012). Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut sekä Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut (yhteenlaskettu raportoitu liikevaihto 2 803 milj. euroa vuonna 2012) erotettaisiin suunnitelman mukaan osittaisjakautumisessa YIT Oyj:stä Caverion Oyj -nimiseen itsenäiseen yhtiöön, joka listataan Helsingin Pörssiin.


Kiinteistöteknisten palveluiden organisaatiota ja liiketoimintaa on valittu valmistelemaan YIT:n nykyinen toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski. Vastaavasti itsenäisen rakentamispalvelut -liiketoiminnan organisaation ja liiketoiminnan kehittämisestä on jakautumisvalmistelujen yhteydessä vastuussa YIT:n nykyinen varatoimitusjohtaja ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan johtaja Kari Kauniskangas.


YIT Oyj:n osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena uuden Caverion Oyj:n osakkeita


Osittaisjakautumisessa YIT Oyj:n osakkeenomistajien osakeomistus säilyisi muuttumattomana YIT Oyj:ssä. Lisäksi osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena omistuksensa mukaisessa suhteessa uuden Caverion Oyj:n osakkeita. Rakentamispalvelut -konsernina jatkavan YIT:n emoyhtiön ja kiinteistötekniset palvelut -konsernina aloittavan Caverionin emoyhtiön omistusrakenteet vastaisivat nykyisen YIT Oyj:n jakautumishetken omistusrakennetta.


YIT Oyj:n hallitus päättää myöhemmin jakautumissuunnitelman allekirjoittamisesta ja rekisteröinnistä, minkä perusteella ylimääräinen yhtiökokous päättää mahdollisesta jakautumisesta. YIT:n suurimmat osakkeenomistajat (Structor S.A., Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Antti Herlin), jotka edustavat yhteensä noin 29 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa positiivisesti järjestelyyn. Alustavan suunnitelman mukaisesti osittaisjakautuminen ja uuden Caverion Oyj:n osakkeiden listaaminen olisi tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana.


Osittaisjakautuminen edellyttää YIT:n rahoittajien suostumusta ja rahoituksen uudelleenjärjestelyä. YIT on neuvotellut keskeisten pankkiensa kanssa ja riittävä rahoitus sekä luotto- ja takauslimiitit on varmistettu jakautumisessa eriytyville liiketoiminnoille. Yhtiö jatkaa neuvotteluja rahoittajiensa kanssa järjestelyjen loppuunsaattamiseksi.


YIT Oyj:n Konserniverokeskukselta saama ennakkotieto vahvistaa yhtiön näkemyksen siitä, että suunniteltu osittaisjakautuminen on yhtiölle verotuksellisesti neutraali.


Strategian onnistunut toteuttaminen mahdollistaa liiketoimintojen eriyttämisen


YIT:n nykyinen konsernirakenne on kehittynyt Suomen rakentamispalveluiden ympärille. 2000-luvun alusta lähtien YIT:n kiinteistöteknisiä palveluita on kasvatettu ja kehitetty merkittävin yritysostoin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Kiinteistötekniset palvelut ovat tuoneet YIT:lle merkittävää kasvupotentiaalia sekä vakaata kassavirtaa käytettäväksi muun muassa investointeihin rakentamispalveluiden kasvattamiseksi. Vuonna 2006 alkanut strateginen panostus Venäjän rakentamispalveluihin on sittemmin tuonut rakentamispalvelut -liiketoiminnalle oman merkittävän kasvupotentiaalin. Viimeisen kolmen vuoden aikana Venäjän liiketoimintamallia on suunnitelmallisesti ja onnistuneesti kehitetty erityisesti pääoman käytön osalta. Tämän kehityksen ansiosta rakentamispalvelut -liiketoiminta pystyy itsenäisesti rahoittamaan ja toteuttamaan liiketoimintaansa. Hallitus uskoo, että liiketoimintojen sekä omistaja-arvon kehittämiseksi edelleen on luontevaa siirtyä seuraavaan strategiseen kasvuvaiheeseen kahtena erillisenä konsernina.


 

Lisätietoja antavat:

 


Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, YIT Oyj, 020 433 3301, juhani.pitkakoski@yit.fi
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, 020 433 2635,
hanna-maria.heikkinen@yit.fi

 

 

YIT OYJ

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi