Avaldatud: 2013-02-04 16:02:39 CET
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara ühisettevõte Tivoli Arendus ütles üles projekteerimis- ja ehitustööde töövõtulepingu Nordeconiga

22.05.2012 avaldatud börsiteates teavitas Arco Vara, et tema 100%-lise tütarettevõtte Arco Investeeringute AS-i 50%-se osalusega ühisettevõte Tivoli Arendus OÜ ja Nordecon AS sõlmisid lepingu korterelamute ja sinna juurde kuuluvate välisrajatiste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks maaüksusel endise aadressiga Narva mnt 67, Tallinn. Lepingu maht oli ligikaudu 13,0 mln eurot, millele lisandus käibemaks.

01.02.2013 ütles Tivoli Arendus üles projekteerimis- ja ehitustööde töövõtulepingu Nordeconiga, kuna Nordecon rikkus oluliselt lepingust tulenevaid kohustusi.  

Tivoli Arendus OÜ osalus jaguneb võrdselt Arco Investeeringute AS-i ja International Invest Project OÜ vahel.

 

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503

egert.paulberg@arcovara.ee