Avaldatud: 2013-02-04 12:56:57 CET
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara sidusettevõtte Arco HCE OÜ suhtes on alustatud täitemenetlust

Danske Bank A/S-i üle 12 mln euro suuruse pangalaenu sissenõudmiseks on alustatud täitemenetlust Arco Vara AS-i 100%-lise tütarettevõte Arco Investeeringute AS-i 50%-se osalusega ühisettevõtte Arco HCE OÜ suhtes. Täitemenetluse objektiks on Danske Bank’i kasuks seatud hüpoteek kinnistule Ahtri 3, Tallinn.

Arco Investeeringute AS on käendanud Arco HCE pangalaenu summas 1 917 349,46 eurot. Käenduse summa on 31.12.2012 seisuga täies ulatuses provisjoneeritud. Seetõttu ei avalda täitemenetlus mõju kontserni finantsseisundile ja kasumiaruandele.

Arco HCE juhatus ja osanikud ei pea täitemenetluse alustamist õiguspäraseks.

Arco HCE on projektiettevõte Ahtri tn 3 kinnistu arendamiseks. Ettevõtte ainus vara on Ahtri 3 kinnistu. Arco HCE osanikud on kinnistu arendamisesse aastatel 2007-2012 investeerinud üle 20 mln euro ning arendustöö on jätkuv.

Arco HCE osalus jaguneb võrdselt Arco Investeeringute AS-i ja U.S. Real Estate Management OÜ vahel.

 

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503
egert.paulberg@arcovara.ee