Offentliggjort: 2013-01-24 10:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 7, 2013 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2013 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2013.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen    Auktionen foregår på NASDAQ OMX Copenhagens
         auktionsdelmarked.
         Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
         auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over
         skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
         skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale
         om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke
         få nogen tildeling.


Auktionsperiode Tirsdag den 26. februar til og med torsdag den 28. februar
         2013.


Beløb      De udbudte mængder samt fordeling på dage offentliggøres i
         uge 6, 2013.


Bud/afregning  Auktion over obligationer åbner dagligt kl. 10.00 og lukker
         henholdsvis kl. 11.00 og kl. 12.30. Der vil ske tildeling af
         accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og 12.40.
         Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers
         nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR.
         I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler


Valør      2. april 2013.


Deltagere    Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
         obligationsmarked på NASDAQ OMX Copenhagen.
         Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
         Markets. Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på telefon 3333
         3864 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury, Group
Funding:

Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


01245199.pdf