Publicerad: 2013-01-18 14:18:10 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy marknadsuppdatering: Detaljer kring TrustBuddys P2P-plattform i Spanien

Stockholm, 2013-01-18 14:18 CET -- Efter att ha skjutit upp lanseringen i Tyskland under 2012 har TrustBuddy fokuserat på alternativa marknader som kan främja snabb tillväxt. Ett av de viktigaste alternativen av länder för en tidig lansering av P2P plattformen har varit Spanien. Som vi tidigare meddelat har TrustBuddy precis lanserat en komplett P2P plattform anpassad för den spanska marknaden. Plattformens grundläggande ramverk är identiskt med TrustBuddy’s Skandinaviska modell men ett fåtal lokala anpassningar har gjorts för den spanska marknaden. Den Spanska flaggan är nu synlig på TrustBuddys hemsida.

Ett av de viktigaste inslagen i TrustBuddys framgångsrika expansion av den unika P2P-plattformen är det sätt nya marknader hanteras. Istället för en massiv lansering med påkostade marknadsföringkampanjer säljer TrustBuddys moderna och eftertraktade produkt, i stort sett, sig själv på varje ny marknad. Den initialt försiktiga tillväxttakten som TrustBuddy tidigare har upplevt på sina nuvarande marknader ses av företaget som en utmärkt strategi som ger företaget gott om tid att bedöma marknaden, återbetalningstakt, inkasso effektiviteten och förlust över tiden. Samtidigt som bolaget sparar kapital som stora marknadsinvesteringar annars skulle krävt. Metoden med de mjuka lanseringarna har skapat en miljö där volymtillväxten är lätt att hantera samtidigt som problem kan hanteras av den naturliga tillväxten av personalstyrkan och där graden av förluster kan hållas på en låg nivå (för närvarande är de aktuella förlustsiffrorna för TrustBuddys fullständiga portfölj cirka 1% medan genererat resultat är 12%).

Förutsatt den upplevda ekonomiska situationen hos bolagets målgrupp förutsätter TrustBuddy låga aktivitetsnivåer under de två första kvartalen för den spanska verksamheten. Därefter ökas aktiviteten med marknadsföringen av varumärket och produkterna i linje med den skandinaviska modellen.

Marknadsstatistiken visar att den spanska marknaden har en befolkningsmängd bestående av närmare 50 miljoner invånare som har hög arbetslöshet och ett restriktivt banksystem som ger hög sannolikhet för framgång för ett online system som erbjuder kortfristig finansiering som TrustBuddy erbjuder samt för de produkter som TrustBuddy syftar till att lansera inom en snar framtid. Trots att Spanien är ett av de länder i Europa som officiellt befinner sig i recession är möjligheterna för ett företag som TrustBuddy fortsatt utmärkta. Eftersom spanska är ett av de tre mest talade språken i världen kan en spansk plattform underlättar och förenkla framtida lanseringar av tjänster till andra spansktalande marknader.

Antalet invånare som beräknas befinna sig inom behovsramen för en P2P produkt som TrustBuddys erbjuder beräknas till närmare 15 miljoner människor. TrustBuddys bedömning att dess faktiska målgrupp kommer öka från 2,4 miljoner till cirka 10 miljoner användare. Spanien är ett välutvecklat land i förhållande till certifierade identifierings- och kreditvärdighetskontrollssytem över internet via stationära och mobila enheter som utan större investeringar har kunnat implementeras in i TrustBuddys rutiner för kreditkontroll.

TrustBuddy har redan under hösten 2012 etablerat sin spanska närvaro, med ett lokalt huvudkontor i Barcelona. TrustBuddy har under de senaste sex månaderna inofficiellt utforskat och analyserat den spanska marknaden innan genomförandet av lokala anpassningar av P2P-plattform skett som sedan testats ordentligt innan den faktiska lanseringen.

Det uppskattas att kontoret i Barcelona kommer att ha 3 eller fler anställda i slutet av Q1/2013, och mellan 5 och 15 anställda i slutet av året.

Marknadspotentialen i Spanien ses som utmärkt och en lyckad lansering kommer mer än tredubbla den totala marknadspotentialen för TrustBuddy. Inga visnstsiffror från den spanska marknaden ingår i TrustBuddys nuvarande finansiella prognoser. Detta kommer att uppdateras med prognoser för den spanska marknaden när tillväxtmönster går att utläsa.

Som tidigare nämnts arbetar TrustBuddy med en rad nya lanseringar, och kommer att rapportera om dessa genom separat marknadsuppdateringar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.