Paskelbta: 2013-01-14 08:00:07 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl savų akcijų pardavimo

Panevėžys, Lietuva, 2013-01-14 08:00 CET --  

Vadovaudamasi 2011 m. spalio 27 d. AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl savų akcijų įsigijimo/pardavimo“ ir Bendrovės valdybai suteiktais įgaliojimais nustatyti konkrečias akcijų įsigijimo/pardavimo sąlygas, Bendrovės valdyba nusprendė:

  1. Parduoti įsigytus 798 000 (septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius) vienetus Bendrovės 1 (vieno) lito nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų;
  2. Nustatyti savų akcijų pardavimo kainą – 0,591 EUR už vieną paprastą vardinę Bendrovės akciją;
  3. Nustatyti savų akcijų pardavimo trukmę – 5 (penkios) dienos. Akcijas parduoti nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. sausio 18 d.;
  4. Akcijas parduoti vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius;
  5. Savų akcijų pardavimą vykdyti per „Swedbank“, AB banką, tvarkantį Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitą.

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346