Offentliggjort: 2013-01-09 13:50:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 3, 2013 - Oplysninger om ydelsesrækkerne (CK 91 og 94)
Kvartalvise oplysninger om ydelsesrækkerne i Nordea Kredit

Nordea Kredit offentliggør hermed kvartalvise oplysninger om ydelsesrækker for
alle konverterbare obligationsserier. Oplysningerne er omfattet af
offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1. Oplysningerne
er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via Københavns Fondsbørs/OMX.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Rune Fogh

Tlf. : 33 33 39 83


Ydelsesrækkerssamlet20121231.xml
Ydelsesrækkerssamlet 20121231.pdf