Paskelbta: 2012-12-28 08:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ planuoja įsigyti 54,95 proc. UAB „Jungtinė ekspedicija“ akcijų

Panevėžys, Lietuva, 2012-12-28 08:00 CET --

AB „Linas Agro Group“ pasirašė susitarimus su fiziniais asmenimis, UAB „Jungtinė ekspedicija“ akcininkais, dėl 54,95 proc. bendrovės akcijų įsigijimo. Šios sutartys įsigalios, jei tam neprieštaraus Konkurencijos taryba. AB „Linas Agro Group“ planuoja akcijų įsigijimui išleisti       1 045 000 litų. 

Klaipėdoje 1998 metais įsikūrusi UAB „Jungtinė ekspedicija“ teikia krovinių gabenimo, krovinių perkrovimo, sandėliavimo, draudimo, birių krovinių fasavimo į maišus Klaipėdos uoste paslaugas, atlieka muitinės tarpininko paslaugas, parenka optimalius krovinių gabenimo maršrutus, agentuoja ir frachtuoja laivus. Pagrindiniai įmonės kroviniai yra žemės ūkio produktai (rapsai, grūdai, aliejinių sėklų išspaudos bei rupiniai), trąšos, augaliniai aliejai, biodyzelinas, įvairūs chemijos pramonės gaminiai, metalo žaliava ir gaminiai, vitamininiai koncentratai ir priedai pašarams, įvairios iškasenos ir mineralai, įvairūs kiti gabaritiniai ir negabaritiniai kroviniai. Bendrovės apyvarta 2011 metais siekė 5,7 mln. litų, EBITDA 431 528 litų, įmonėje dirba 10 darbuotojų. Įmonė Klaipėdos uoste bendradarbiauja su septyniomis krovos kompanijomis ir trimis krovinių priežiūros įmonėmis.

Šiuo metu AB „Linas Agro Group“ valdo 45,05 proc. UAB „Jungtinė ekspedicija“ akcijų ir tikisi įsigyti likusius 54,95 proc. bei įmonės valdymo kontrolę.

„Jungtinė ekspedicija“ yra svarbi AB „Linas Agro Group“ tarptautinės prekybos grandis. Mūsų grupė yra šios įmonės paslaugų pirkėjas. „Jungtinė ekspedicija“ teikia krovinio ekspedijavimo, laivų agentavimo ir aptarnavimo paslaugas Klaipėdos uoste, aptarnaudama mūsų įmonių grupės krovinius. Kadangi mūsų prekybos apimtis jau yra peržengusi milijoną tonų krovinių, logistikos vaidmuo prekybos grandinėje darosi vis svarbesnis, todėl norime pilnai kontroliuoti šią prekybos grandį.

Kartu tikime, kad įmonė plės veiklą, ieškodama kitų naujų klientų. Nors Klaipėdos uoste dirba daug analogiškas paslaugas teikiančių įmonių ir konkurencija yra labai didelė, „Jungtinė ekspedicija“ gali klientams pasiūlyti daugiau, nei dalis kitų kompanijų, nes Klaipėdos uoste išskirtinėmis teisėmis naudojasi dengtais 57 tūkst. tonų talpos sandėliais bei 7,5 tūkst. tonų talpos skystų produktų terminalu, turi kvalifikuotus ir didelę patirtį turinčius darbuotojus. Lietuva yra puiki šalis krovinių tranzitui iš rytų į vakarus ir atvirkščiai, todėl galima plėsti užsienio kompanijų aptarnavimą. Pagrindiniai įmonės klientai yra iš Vokietijos, Ukrainos, Lietuvos, Rusijos, Latvijos, o šiuo metu įmonė veda derybas su mineralinėmis iškasenomis prekiaujančia Prancūzijos kompanija dėl jų krovinių gabenimo į NVS šalis per Klaipėdos uostą,“ – sako AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Pranckevičius.

 

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“ bei kt. įmonės. Įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 1000 darbuotojų.

Kartu su partneriais įmonė valdo logistikos įmonę „Jungtinė ekspedicija“ bei grūdų saugojimo paslaugas teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

         Daugiau informacijos:
         
         Andrius Pranckevičius
         AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
         Mob. 8 687 71 419
         E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt