Avaldatud: 2012-12-20 15:00:00 CET
Merko Ehitus
Börsiteade

Ehitusleping

Eesti, Tallinn, 2012-12-20 15:00 CET --

20. detsembril 2012 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva ASi Merko Infra ja AS Narva Vesi vahel kaks lepingut Narva-Jõesuu ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks (riigihanke nr. vastavalt 129551 ja 129574, „Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd, Osa 1 ja Osa 2“). Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse ja rajatakse 40 kilomeetri ulatuses ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke, rajatakse 3 ning rekonstrueeritakse 2 reoveepumplat.

Lepingute maksumus kokku on 8,76 miljonit eurot, mis jaotub lepingute vahel vastavalt: Osa 1 maksumusega 4,67 miljonit eurot (ehitustööde tähtaeg märts 2015) ja Osa 2 maksumusega 4,09 miljonit eurot (ehitustööde tähtaeg oktoober 2014). Lepingute maksumused ei sisalda tellija 5%-list varu ning lisanduvat käibemaksu.

Lisainfo: Arno Elias, telefon 680 5105

Marko Pern
Finantsist
650 1254
marko.pern@merko.ee