Avaldatud: 2012-12-20 09:43:30 CET
Tallink Grupp
Börsiteade

Muutused laenukohustustes

Tallinn, 2012-12-20 09:43 CET -- Muutused laenukohustustes

AS Tallink Grupp teatab, et on võtnud laenu 440 miljonit eurot. Finantseerimise korraldasid Nordea Bank Finland Plc, DVB Bank, Danske Bank A/S, KfW IPEX Bank GmbH, AS Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken AB ning HSH Nordbank AG. Laenu makse- ning tagatisagent on Nordea Bank Finland Plc. Muutuva intressimääraga laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on viis aastat. 

Uut laenu kasutatakse täies ulatuses olemasolevate laenukohustuste tagasimaksmiseks. Ennetähtaegselt makstakse tagasi neli varasemalt sõlmitud laenu, sealhulgas seni suurima, Silja Line’i ostu ajal võetud laen. Lisaks makstakse tagasi täielikult kõik 2009 aastal sõlmitud laenulepingute muudatustega edasilükatud põhisummad.

Tehingu tulemusel vähenevad kontserni laenude aastased tagasimaksed lähiaastatel ning suureneb finantsiline paindlikkus. Pärast tehingut on kontserni kõikide laenude lepingujärgsed tagasimaksed lähiaastatel ning tagasimaksete muutus seni kehtinuga alljärgnev:

milj. EUR varasem uus muutus
2013 232 106 -126
2014 101 106 5
2015 144 106 -38
2016 175 136 -39
 

Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd ja Tallinn Swedish Line Ltd. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.

Tehingu tulemusel kontserni intressikulu oluliselt ei muutu ning jääb 2013 aastal eeldatavasti väiksemaks kui 2012 aastal.

Varasemate laenude ennetähtaegsest tagastamisest tulenevalt kantakse kuludesse nimetatud laenudega seotud korraldamiskulude jäägid, mida amortiseeriti lineaarselt laenuperioodi jooksul ja mille tulemusel tekib 2012 majandusaasta 4 kvartalis ühekordne finantskulu summas 3,2 miljonit eurot.

 

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel: +372 6409 800
         Email: janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee