Paskelbta: 2012-12-06 07:12:57 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl savų akcijų įsigijimo

Panevėžys, Lietuva, 2012-12-06 07:12 CET --  

Vadovaujantis 2011 m. spalio 27 d. AB „Linas Agro Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl savų akcijų įsigijimo sąlygų nustatymo“ ir bendrovės valdybai suteiktais įgaliojimais nustatyti konkrečias akcijų įsigijimo sąlygas, valdyba nusprendžia:

  1. Supirkti iki 798 000 (septynių šimtų devyniasdešimt aštuonių tūkstančių) vienetų bendrovės (AB „Linas Agro Group“) 1 (vieno) lito nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų; 
  1. Nustatyti savų akcijų įsigijimo kainą – 0,579 EUR už vieną paprastą vardinę AB „Linas Agro Group“ akciją; 
  1. Nustatyti savų akcijų įsigijimo trukmę – 15 (penkiolika) dienų. Akcijas supirkti nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. gruodžio 21 d.; 
  1. Akcijas supirkti vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius; 
  1. Savų akcijų supirkimą vykdyti per „Swedbank“, AB banką, tvarkantį bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitą.

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Mob. 8 682 36616
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346