Avaldatud: 2012-12-04 08:00:01 CET
PRFoods
Börsiteade

PRF: Aktsiakapitali väljamaksed aktsionäridele

Tallinn, Eesti, 2012-12-04 08:00 CET --  

AS Premia Foods (edaspidi Premia) aktsionäride üldkoosolek otsustas 29. mail 2012. a vähendada Premia aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,1 euro (10 sendi) võrra, mille tulemusena on Premia aktsia uus nimiväärtus 0,5 eurot (50 senti). Premia aktsiakapitali vähendati kokku 3 868 286 euro võrra, mille tulemusena on Premia aktsiakapitali uus suurus 19 341 430 eurot. Aktsiakapitali vähendamine registreeriti äriregistris 3. septembril 2012. a.

Äriseadustiku kohaselt võib aktsionäridele aktsiakapitali vähendamise korral väljamakseid teha mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. Aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksed tehakse Premia aktsionäridele 20. detsembril 2012. a. Vastavalt Premia aktsionäride üldkoosoleku otsusele fikseeriti aktsiakapitali vähendamises osalema õigustatud aktsionäride nimekiri 29. augustil 2012. a kell 23.59 ja aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisest tehtava väljamakse suuruseks on 0,10 eurot (10 senti) aktsia kohta.


Lisainformatsioon:
Kuldar Leis
AS Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
kuldar.leis@premia.ee

www.premiafoods.eu