Paskelbta: 2012-11-30 09:35:05 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB Vilkyškių pieninė 2012 m. devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Papildyta 2012 m. devynių mėnesių rezultatų pristatymu dinaminiu formatu

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2012 m. devynių mėnesių pajamos buvo 216,4 mln. LTL (62,7 mln. EUR), arba 2,7% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2011 m. 2012 m. devynių mėnesių konsoliduotas pelnas – 5,4 mln.LTL (1,6 mln.EUR), per 2011 m. devynis mėnesius įmonių grupė uždirbo 8,5 mln.LTL (2,5 mln.EUR).

 AB Vilkyškių pieninės 2012 m. devynių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2012 m. devynių mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:

2012 m. devynių mėnesių rezultatai

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2012 m. 9 men. tarpiniu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
AB Vilkyskiu pienine 9 men. veiklos rezultatai.pdf