Paskelbta: 2012-11-30 08:00:02 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2012–2013 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2012-11-30 08:00 CET --


AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:
1.     Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2.     AB „Linas Agro Group” 2012–2013 finansinių metų konsoliduotasis tarpinis pranešimas už 3 mėnesių laikotarpį, 
pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d.;
3.     AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų 3 mėnesių konsoliduotos finansinės 
ataskaitos (neaudituotos).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_3_men_2012-2013_IFRS.pdf
LNA_3_men_2012-2013_Veiklos_pranesimas.pdf