Publicerad: 2012-11-29 11:24:56 CET
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2012 - TrustBuddy International AB

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden juli-september 2012   TrustBuddy International AB Sammanfattning januari – september 2012

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG, JULI – SEPTEMBER 2012

 • Första kvartalet med positivt rörelseresultat
 • Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (2,2) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,8 (0,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (0,2) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,4 (0,2) Mkr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
  av rörelsekapital uppgick till 9,3 (-4,9) Mkr 

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG, JANUARI – SEPTEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,7 (2,9) Mkr 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,8 (-2,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (-2,7) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-2,7) Mkr 
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
  av rörelsekapital uppgick till 13,6 (-5,2) Mkr 

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

TrustBuddy AB
Sammanfattning januari – september 2012

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm. Nedan redovisade siffror, avser enbart den rörelsedrivande operativa verksamheten i TrustBuddy AB.

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG, JULI – SEPTEMBER 2012

 • 1 juli – 30 september uppgick periodens resultat till 3,0 (0,6) Mkr
 • 1 juli – 30 september uppgick nettoomsättningen till 10,3 (2,2) Mkr

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG, JANUARI – SEPTEMBER 2012

 • 1 januari – 30 september uppgick periodens resultat till 5,8 (-1,2) Mkr
 • 1 januari – 30 september uppgick nettoomsättningen till 23,7 (3,7) Mkr

VOLYM OCH ANTAL

 • Totalt antal lån i tredje kvartalet: 18 447 st (+35,3% jämfört med föregående kvartal)
 • Totalt utlånat belopp i tredje kvartalet: 74.3 Mkr (+28,3% jämfört med föregående kvartal) 

Komplett rapport bifogas som PDF

 

För ytterligare information
Jens Glasø, VD TrustBuddy International AB
Tel +47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

About Trustbuddy International AB (publ)
Trustbuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB is Trustbuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.

 


Kvartalsrapport_Q3_2012_swe.pdf