Offentliggjort: 2012-11-23 12:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 112, 2012 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2013.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. januar 2013, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Udtrækning pr. 1. januar 2013.pdf
Udtrækning pr. 1. januar 2013.xml