Avaldatud: 2012-11-16 10:00:01 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Pro Kapital Grupi aktsiate kauplemisele võtmine

Tallinn, Eesti, 2012-11-16 10:00 CET --  

NASDAQ OMX Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon (edaspidi: Komisjon) vaatas läbi Komisjonile esitatud taotluse AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate kauplemisele võtmiseks Lisanimekirjas (reguleeritud turul).

Komisjon otsustas 15. novembril 2012.a. rahuldada AS-i Pro Kapital Grupp taotluse ja võtta tema aktsiad kauplemisele Börsi Lisanimekirja (reguleeritud turg). AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on reede, 23. november 2012.a.

Komisjon soovitab emitendil sõlmida kauplemisele võetavate väärtpaberite suhtes Börsi liikmega turutegemise lepingu, mis tagab aktsiate piisava likviidsuse pärast kauplemisele võtmist.


NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqomxbaltic.com