Published: 2012-11-12 10:38:21 CET
Icelandair Group hf.
Flöggun

Dagsetning Viðskipta 12. nóvember 2012

Meðfylgjandi er flöggun frá Framtakssjóði Íslands.


Floggun%20FS%c3%8d%2012-3.%20n%c3%b3vember%202012.doc.pdf