Julkaistu: 2012-10-29 14:30:00 CET
Revenio Group Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Revenio Group Oyj               Pörssitiedote 29.10.2012 klo 15.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Eyemaker's Finland Oy on ilmoittanut Revenio Group Oyj:lle omistusosuutensa
Revenio Group Oyj:n osake-ja äänimäärästä laskeneen alle yhden kymmenesosan
(1/10). Eyemaker's Finland Oy:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake-ja
äänimäärästä on 6,50 prosenttia. Eyemaker's Finland Oy omistaa 5.000.000 Revenio
Group Oyj:n osaketta.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 76.929.730
kappaletta.

Revenio Group OyjOlli-Pekka SalovaaraToimitusjohtaja

Lisätietoja:Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520olli-pekka.salovaara@revenio.fihttp://www.revenio.fiJAKELU:NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fiRevenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion   emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat 1.12.2012 lähtien kaksi liiketoimintasegmenttiä.
Tytäryhtiöt ovat Done Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland
Oy, Boomeranger Boats Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.


[HUG#1653123]