Paskelbta: 2012-10-26 07:38:48 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d. mokėjimo tvarka

Panevėžys, Lietuva, 2012-10-26 07:38 CEST --  

2012 m. spalio 25 d. įvykęs visuotinis AB „Linas Agro Group“ (kodas 148030011, registruota šiuo adresu: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti praėjusių finansinių metų, kurie pasibaigė 2012 m. birželio 30 d., Bendrovės pelną ir skirti 0,028 lito dividendų vienai akcijai, neatskaičius mokesčių. 

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2012 m. lapkričio 9 d. bus AB „Linas Agro Group“ akcininkai. 

Nuo 2012 m. lapkričio 22 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose pas kitus nei Swedbank AB, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į sąskaitų tvarkytojų banko sąskaitas visiems vienu kartu. 

- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose tvarkomose Swedbank AB, veikiančio pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininkų sąskaitas Swedbank AB.

Atkreipiame dėmesį, kad už praėjusius finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d. dividendai apmokestinami tokia tvarka:

- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; 

- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus dviem egzemplioriais užpildytos formos iki 2012 m. lapkričio 16 d. turi būti pateiktos Swedbank AB per akcininko-užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.

 

Informacija teikiama Swedbank, AB banke tel. 1884.

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt