Paskelbta: 2012-10-26 07:29:37 CEST
AB "Linas Agro Group"
Metinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2011–2012 finansinių metų metinę informaciją

Panevėžys, Lietuva, 2012-10-26 07:29 CEST --  

2012 m. spalio 25 d. visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1. AB „Linas Agro Group” 2011–2012 finansinių metų konsoliduotasis metinis pranešimas.

2. AB „Linas Agro Group” 2011–2012 finansinių metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos.

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt


LNA_2011-2012_IFRS_LT.pdf
LNA_2011-2012_AA_patvirtinimas_pranesimas_BV_kodekso_laikymasis.pdf