Paskelbta: 2012-10-15 15:03:30 CEST
AB "Ūkio bankas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Ūkio bankas išpirko obligacijų emisiją

AB Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.

AB Ūkio bankas 2012 m. spalio 15 d. pagal 200 000 000 litų trumpalaikių ir vidutinės trukmės obligacijų siūlymo programos baziniame prospekte ir 2011 m. rugsėjo 8 d. Banko Valdybos patvirtintose Galutinėse sąlygose nustatytas sąlygas išpirko „Fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją LTL Nr. 8/2011“ (ISIN kodas – LT0000410474).

Valdybos pirmininkas – Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2012-10-15.

 

         Marius Arlauskas, Finansinių institucijų ir išteklių departamento direktorius, tel. (8-37) 301 332.