Julkaistu: 2012-10-10 07:30:00 CEST
Revenio Group Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Jyri Merivirta on ilmoittanut Revenio Group Oyj:lle
omistusosuutensa Revenio Group Oyj:n osake-ja äänimäärästä laskeneen alle kolmen
kahdeskymmenesosan (3/20). Merivirran uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake-ja
äänimäärästä on 13,00 prosenttia. Merivirta omistaa 10.000.000 Revenio Group
Oyj:n osaketta.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 76.929.730
kappaletta.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka SalovaaraToimitusjohtajaLisätietoja:Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fiRevenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done
Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats
Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.


[HUG#1647885]