Offentliggjort: 2012-09-12 16:30:02 CEST
Formuepleje Safe A/S
Selskabsmeddelelse

Forslag om juridisk omdannelse af Formuepleje Safe A/S

Aarhus, den 12. september 2012, 2012-09-12 16:30 CEST --  

Bestyrelsen og direktionen i Formuepleje Safe A/S ønsker at omdanne aktieselskabet til en ny juridisk enhed, der bliver reguleret af et offentligt tilsyn, som det kendes fra lov om investeringsforeninger mv. Processen med omdannelse sættes i gang nu. Omdannelse skal besluttes på en generalforsamling.

Forberedelses- og godkendelsesprocessen til en sådan omdannelse vil strække sig over længere tid. Som børsnoteret selskab finder ledelsen det hensigtsmæssigt at melde intentionen ud, inden det forberedende arbejde for alvor igangsættes med involvering af rådgivere og samarbejdspartnere.

En migrering fra aktieselskab til en ny juridisk enhed under tilsyn vil cementere og sikre den maksimale investorbeskyttelse, som altid har været omdrejningspunktet for Selskabet.  Det er hensigten, at samtlige investeringsmæssige aktiviteter videreføres som hidtil – herunder børsnotering, ligesom de skattemæssige forhold vil forblive uændrede for investorerne. 


20120912 Safe til reguleret miljø.pdf