Paskelbta: 2012-09-05 15:13:43 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2012 metų rugpjūčio mėnesio krovos rezultatai

2012 m. rugpjūčio mėnesį Bendrovė į terminalo talpyklas perkrovė 567 tūkst. tonų naftos produktų, 1 proc. daugiau nei 2011 m. rugpjūčio mėn. (562 tūkst. tonų).

Bendrovės preliminarios pajamos 2012 m. rugpjūčio mėnesį siekė 12,5 mln. litų (3,6 mln. eurų) - gauta 30 proc. daugiau, lyginant su 2011 m. rugpjūčio mėn. 9,6 mln. litų (2,8 mln. eurų) pajamomis.

2012 m. rugpjūčio mėn. pajamas didino vienkartinis iš lijalinių vandenų išvalytų naftos produktų pardavimas (gauta 3,2 mln. litų (0,9 mln. eurų) pajamų).

Bendrovės 2012 m. aštuonių mėnesių preliminarios pajamos – 90,9 mln. litų (26,3 mln. eurų), 9 proc. mažesnės, lyginant su 2011 m. aštuonių mėnesių 99,9 mln. litų (28,9 mln. eurų) pajamomis. 2012 m. pajamų sumažėjimui įtakos daugiausia turėjo AB „Orlen Lietuva“ sumažėjusi naftos produktų krova dėl įmonėje vykdyto planuoto kapitalinio remonto.

         Finansų direktorius Mantas Bartuška, tel. 8 46 391763