Avaldatud: 2012-09-03 15:17:15 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: Aktsiakapitali vähendamise registreerimine

Tallinn, Eesti, 2012-09-03 15:17 CEST --  

AS Premia Foods (edaspidi Premia) aktsionäride üldkoosolek otsustas 29. mail 2012. a vähendada Premia aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,1 euro (10 sendi) võrra, mille tulemusena on Premia aktsia uus nimiväärtus 0,5 eurot (50 senti). Premia aktsiakapitali vähendati kokku 3 868 286 euro võrra, mille tulemusena on Premia aktsiakapitali uus suurus 19 341 430 eurot.

Täna, 3. septembril 2012. a, tehti kanded Premia aktsiakapitali vähendamise ja sellega kaasnenud põhikirja muudatuste kohta äriregistris.

Äriseadustiku kohaselt võib aktsionäridele aktsiakapitali vähendamise korral väljamakseid teha mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. Seega tehakse Premia aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksed aktsionäridele ligikaudu 4. detsembril 2012. a.

         Lisainformatsioon:
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu