Paskelbta: 2012-09-03 15:26:01 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB „Vilkyškių pieninė“ 2012 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Pakoreguotas atsakingų asmenų patvirtinimas

 AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2012 m. šešių mėnesių pajamos buvo 138,7 mln. LTL (40,2 mln. EUR), arba 7% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2011 m. 2012 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas pelnas – 23 tūkst.LTL (6,6 tūkst.EUR), per 2011 m. šešis mėnesius įmonių grupė uždirbo 4,3 mln.LTL (1,24 mln.EUR).

 AB Vilkyškių pieninės 2012 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2012 m. šešių mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:

2012 m. šešių mėnesių rezultatai

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


AB Vilkyškių pieninė 6 men. veiklos rezultatai.pdf
2012 I pusm LT.pdf