Avaldatud: 2012-09-03 14:17:29 CEST
Baltika
Börsiteade

Augusti müük

Baltika augusti konsolideeritud müügitulu ulatus 4 738 tuhande euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 7%.

Baltika augusti konsolideeritud jaemüük ulatus 4 350 tuhande euroni, mis on 9% enam kui eelmise aasta samal perioodil ning mis saavutati 7% väiksema müügipinnaga. Jaesüsteemi müügiefektiivsus (müük/m²) kasvas augustis 17%.

Suurimad müügikasvud saavutati Lätis (+20%), Eestis (+14%) ja Leedus (+12%). Kasvu näitas ka Ukraina (+3%), samas kui jaemüük vähenes Venemaal (-3%).

Võrreldavate poodide müük ruutmeetrile kasvas augustis 15%, sealhulgas kasvas Läti 18%, Venemaa 16%, Eesti 14% ja Leedu 14% ning Ukraina 11%.  Kohalikus valuutas vähenes võrreldavate poodide müük Ukrainas 4% ning suurenes Venemaal 12% võrreldes eelmise aasta augustiga.

Hulgimüük vähenes augustis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4%.

Müük augustis      
Tuhat eurot 2012 2011 Muutus
Jaemüük 4 350 4 003 9%
Hulgimüük 372 388 -4%
Muu 16 43 -63%
Kokku 4 738 4 434 7%

Baltikal oli augusti lõpu seisuga 106 kauplust müügipinnaga 21 550 m².

Kaheksa kuu kokkuvõttes ulatusid Grupi müügitulud 34 987 tuhande euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5%, sealhulgas jaemüük oli kokku 32 365 tuhat eurot (+4%) ja hulgimüük 2 002 tuhat eurot (+8%).

Jaesüsteemi kaheksa kuu müügiefektiivsus kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14%.

Müügiefektiivsus (müük/m²) 8k 2012
Läti 22%
Eesti 14%
Venemaa 12%
Leedu 8%
Ukraina 5%
Kokku 14%

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com