Paskelbta: 2012-08-30 09:05:15 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2011–2012 finansinių metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2012-08-30 09:05 CEST --

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus: 
1.     Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2.     AB „Linas Agro Group” 2011–2012 finansinių metų konsoliduotasis tarpinis pranešimas
 už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d.;
3.     AB „Linas Agro Group“ 2011–2012 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduotos finansinės 
ataskaitos (neaudituotos).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_12_men_2011-2012_Veiklos_pranesimas.pdf
LNA_12_men_2011-2012_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_12_men_IFRS_LT.pdf