Offentliggjort: 2012-08-24 12:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 84, 2012 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2012.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. oktober 2012, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Udtrækning pr. 1. oktober 2012.xml
Udtrækning pr. 1. oktober 2012.pdf